הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי כדור-הארץ והיקוםעמוד הבית > מדעי החברה > גיאוגרפיהלקסיקון גיאוגרפיה


א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

א

אבולוציה
אבולוציה של מאובן
אבטלה
אבן חול
אבן חול
אבן חול נובית
אבני חן
אבק
אגם טרמינלי
אגן היקוות, אגן ניקוז
אגן ניקוז
אדי מים
או"ם
אובך
אוזון
אוזון "טוב"
אוזון "רע"
אוכלוסיה
אוכלוסייה מזדקנת
אוכלוסייה עובדת
אוכלוסייה צעירה
אוכלוסיית התלויים
אונר"א
אוצרות טבע
אוצרות טבע, משאבי טבע
אורגניזם
אורגניזמים גירניים
אורדוביק (תור גיאולוגי)
אורך חיי מדף
אורניום
אורתוקלז (קבוצת פצלת השדה)
אזבסט
אזור דליל אוכלוסין
אזור הגלעין
אזור ספר
אזור צפוף אוכלוסין
אזור שוליים
אזורי עדיפות לאומית
אטום
אטמוספירה
אי שלושת המילין
אידוי
איזון
איזון אקולוגי
איחסון פסולת
איכות הסביבה
איכות חיים
איכות סביבה
אימפריאליזם
אינפלציה
אינקה
אירוסול
אי-שוויון מרחבי
אל-מגרב ואל-משרק
אל-ניניו
אמברגו
אמצעים טכנולוגיים
אמריקה הלטינית
אנומליה של המים
אִנְפִתַאח
אנרגיה
אנרגיה
אנרגיה גיאותרמית
אנרגיה גיאותרמית
אנרגיה גרעינית
אנרגיה גרעינית
אנרגיה הידרואלקטרית
אנרגיה סולארית
אנרגיית רוח
אסון אקולוגי
אסון טבע
אסלאם אִבַּאדי
אפיק
אפקט החממה
אצות חד-תאיות
אצטקים
אקוויפר
אקוויפר
אקוויפר ואקוויקלוד
אקוויקלוד
אקולוגיה
אקטיביזם פוליטי, אקטיביזם חברתי
אקלום
אקלים
אקלים
אקלים ים תיכוני
אקלים מדברי (צחיח)
אקלים צחיח
אקלים צחיח למחצה
אקסון ולדז
ארגון הבריאות העולמי
ארגון הסחר העולמי
ארגונים ירוקים
ארסן
אשלגן
אשפה
אתר סילוק פסולת (אס"פ)
אתר סילוק פסולת, מיזבלה
אתר תיירות

ב

בופל
בוצה
בור ספיגה
בורסה
בזלת
בזלת
בידול מרחבי
ביוטכנולוגיה
ביום
ביוספירה
בינוי מדינה
בִּיצה
בירוא
בירוקרטיה
בית גידול
בית גידול / הביטט
בית זיקוק
בית צמוד קרקע
בליה
בליה
בליה מכנית
בן שיח
בנזין
בסיס סחיפה
בעלי-חיים מושבתיים
בערות
בצורת חקלאית
בקע גיאולוגי
בקעה
ברום
ברוקר
בריאות האדם
בריזה
בריכת אידוי
ברירה טבעית
בִּתרונות

ג

גבול יבשתי
גבול ימי
גבול מדיני
גביש
גודש תחבורה, גודש תנועה
גומחות אקולוגיות
גורד שחקים
גורם ייצור
גורמי דחיפה להגירה
גורמי משיכה להגירה
גוש אוויר
גז טבעי
גז טבעי
גזי חממה
ג'זיה
גזירת רוח
גיאולוגיה
גיאומורפולוגיה
גידוד
גידולי שדה
גידולים מסחריים
גימלאות
גיר
גיר
גל הלם
גל קול
גלובליזציה
גלים סיסמיים
גן לאומי
גנייס
גרומוסול
גרינפיס (Greenpeace)
גרניט
גרניט
גשם חומצי
גשם חומצי
גשם מלאכותי
גשמי מונסון

ד

דו-ביתיים
דולומיט
דולומיט - מינרל
דולומיט - סלע
דטרגנטים
דיאוקסינים
דיבון (תור גיאולוגי)
דיור ציבורי
דיות
דלק חלופי למכוניות
דלק מאובן (פוסילי)
דלק נטול עופרת
דלק פוסילי / דלק מאובנים
דמוגרפיה
דציבל
דרך הבשמים
דשן
דשנים

ה

האוקיינוס השקט
האיחוד האירופי
הביטואציה
הבקע הסורי אפריקאי
הגדלה ביולוגית
הגירה
הגירה חיצונית
הגירה מן הכפר אל העיר
הגירה פנימית
הולוקן (תקופה גיאולוגית)
הומיאוסטזה
הון אנושי
החברה להגנת הטבע
החוק לעידוד השקעות הון
החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
החרם הערבי
הידרוספירה
היי-טק
הכחדות המוניות
הכחדת מינים
הלוח הערבי-נובי
הלחתה
הליט
המהפכה הירוקה
המהפכה התעשייתית
המוביל הארצי
"המלחמה הקרה"
המערכת החיסונית של הגוף
המערכת התלת-אגנית
המשרד לאיכות הסביבה
הנדסה גנטית
הנפקה
הסוכנות היהודית
הסינדרום הסיני
הסתגלות אקולוגית
"העולם החדש"
העיר המרכזית
העשירון העליון
העשירון התחתון
העתק
הפחתה והתנגשות בין לוחות
הפן הביני
הפרדת מטענים
הפרטה
הפשרת קרקע חקלאית
הצלב האדום
הר געש
הר משאר, הר בדד
הרבדה
הרכב הגילים של האוכלוסייה
הרמפרודיטים
השבת משאבים
השירות לשמירת איכות הסביבה
השכלה גבוהה
השמדת יערות
השקעה
השר לאיכות הסביבה
השראה אלקטרומגנטית
התאדות
התחום הלא נושב
התחום הנושב
התכלות משאבים
התמערבות
התמרה
התעבות
התערבות
התפוצצות אוכלוסין
התפוצצות אוכלוסין
התפוצצות אוכלוסין
התפוצצות אוכלוסין
התפלת מי-ים
התפלת מים
התפלת מים
התפרקות רדיואקטיבית
התרחקות בין לוחות

ו

וַטַנִיַה
ויטמינים

ז

זבורית
זואופלנקטון
זואופלנקטון
זיהום
זיהום אוויר
זיהום ים וחופים
זיהום מים
זיהום סביבתי
זיהום סביבתי
זיהום קרקע
זיהום תרמי
זקיפים ונטיפים
זרחן
זרמי אורך חופיים
זרמי מעלה
זרמי ערבול

ח

חבל צמחייה
חברה
חברה אזרחית
חברה רב לאומית, תאגיד רב לאומי
חברה רב מקומית
חברה-בת
חברת הון סיכון
חברת הזנק (סטארט-אפ)
חברת צמחים
חוואר
חוואר הלשון
חווה חקלאית
חוור
חולות מיוצבים
חולות נודדים
חולית (דיונה)
חומצות אמיניות
חומצות גרעין
חומצות שומן
חומציות
חומר
חומר אורגני
חומר אי-אורגני
חומר גלם
חומר סחף
חומר תשמורת
חומרי גלם
חומרי דשן
חומרי הדברה
חומרי הדברה
חומרי הדברה
חומרים בלתי מתכלים
חומרים מתכלים
חומרים רדיואקטיביים
חוף סחיפה
חוף צבירה
חוק האחידות
חוק השבות
חוק חינוך חובה
חוקים ותקנות
חור באוזון
חורף גרעיני
חורש ים תיכוני
חזית חמה
חזית קרה
חיגור
חיי שיתוף
חיידק /בקטריה
חיידקים אנאירוביים
חיישן
חלחול
חלקיקי מים
חמולה
חממה
חממה טכנולוגית
חמצן
חמצן חופשי
חמרה
חנה וסע
חנות עוגן
חנקן
חסרי חוליות
חפיר
חקלאות
חקלאות אינטנסיבית
חקלאות בעל
חקלאות לצורכי קיום
חקלאות לצורכי שיווק
חקלאות מודרנית
חקלאות מסורתית
חקלאות נדודים
חקלאות שלחין
חרסיות
חרסית

ט

טבלת גידוד
טורון (גיל גיאולוגי)
טיהור ביולוגי
טכנולוגיה
טכנולוגיה
טכנולוגיית מידע
טמפרטורה
טמפרטורה
טמפרטורת מים
טפטפת
טקטוניקה
טקסונומיה
טרה רוסה
טרור אקולוגי
טריאס (תור גיאולוגי)
טרשונים
טרשים

י

יבוא
יוּבָל
יומֵם, יומֵמים
יורא (תור גיאולוגי)
יזם
יחידות הזמן הגיאולוגי
יישוב
יישוב כפרי, כפר
יישוב מכונס
יישוב מפוזר
יישוב מתוכנן
יישוב ספונטאני
יישוב עירוני
יישוב קהילתי
"יישוב שינה"
יישובי חומה ומגדל
ילודה
ימה
יסוד
יסוד כימי
יער גשם טרופי
יער פארק
יערות הגשם
יצוא
יצרנות ראשונית
יצרנים ראשונים
יקום
ירוק
"ירידה"

כ

כבול
כבול
כביש אגרה
כביש טבעת
כדור הארץ
כוח עבודה
כוח קוריוליס
כוחות הפועלים על הסלעים
כוחות השוק (מנגנון השוק)
כור גרעיני
כור היתוך
כורכר
כורכר
כושר היטהרות
כושר ניקוז של קרקע
כושר נשיאה
כושר נשיאה
כימיקלים
כלור
כלורופיל
כלורינציה
כלכלה
כספית
כפר מסורתי
כפריר
כשל השוק
כתמי שמש

ל

לבה
לגונה
לוחות כדור הארץ
לחות יחסית
לחץ ברומטרי
לחץ הידרוסטטי
לטריט
ליבת כדור-הארץ
ליתוסול מדברי
ליתוספירה
ליתיום
לס

מ

מ"ק
מאגר גנטי
מאגר מים
מאגר מים תפעולי
מאגר רב שנתי
מאובנים
מאובנים של צמחים
מאזן הגירה
מאזן מסחרי
מארג מזון
מארג מזון
מבנה כדור-הארץ
מבני שבירה
מִגְדָּר
מגלופוליס
מגמה
מגמה
מַגְמָה
מגנזיום
מד גשם
מדבר
מִדְגֶה
מדגם אקראי
מדד רמת הפיתוח האנושי
מדינה אוטוריטרית
מדינה מעוירת
מדינה מפותחת
מדינה מתפתחת
מדיניות ייצוב
מדינת חסות
מדינת קצבה
מדינת רווחה
מדף היבשת
מדרגות חקלאיות
מהגרים לא חוקיים
מהגרים-עובדים
מהירות נפילה
מהפכת העיור
מוביל מלוח
מודל התמורה הדמוגרפית
מודל מטאורולוגי
מוטציה
מולקולה / פרודה
מונסונים
מוסדות ציבור
מוסקוביט (קבוצת הנציץ)
מוצא הנחל, אזור המקורות
מוצר "ידידותי"
מוצר מוגמר
מוצרים בני קיימא
מוקד רעידת אדמה
מושב עובדים, מושב
מושב שיתופי
מושבה
מותג
מזבלה פתוחה
מזהמים
מזהמים משניים
מזהמים ראשוניים
מזוט
מזרח אסיה
מחזור ביוגיאוכימי
מחזור החמצן
מחזור החנקן
מחזור המים
מחזור המים
מחזור הפחמן
מחנה עולים
מחנה פליטים
מחנות העקורים
מחצבים
מחצבים
מחקר שדה
מטבע זר
מטמנה
מטען חשמלי
מטרופולין
מי שיטפונות
מי תהום
מי תהום פוסיליים
מידבור
מיזעור
מיחזור
מיחזור
מים
מים טריטוריאליים
מים מושבים
מים מותפלים
מים מטוהרים (מי קולחין)
מים מלוחים
מים מליחים
מים מליחים
מים נחותים
מים שוליים
מים שפירים
מימן
מין
מינרל
מינרל
מינרלים
מינרלים בעלי חשיבות כלכלית
מינרלים יוצרי סלעים
מיעוטים
מיקרואורגניזם
מיקרון
מישור
מיתון כלכלי
מכולה
מכון טיהור
מכונית חשמלית
מכלית
מכס
מכסות המים לחקלאות
מכסות יבול
מכסות ייצור
מכרה פתוח
מכתש
מכתשים הידרולוגיים
מלחה
מלחים
מלט
מליחות
מלמ"ק
מלנומה / שחרומת
ממברנה
ממגורה
ממוצע רב-שנתי
ממיר קטליטי
ממיר קטליטי
מניה
מניפת סחף
מסוע
מסוף
מסחר
מסלע
מספנה
מעבר מרמת פריון גבוהה לנמוכה
מעברה
מעורבות ציבורית
מעיין
מעיין שכבה
מעפילים
מערך שימושי קרקע
מערכת
מערכת אקולוגית / אקוסיסטמה
מערכת הסעה המונית
מערכת התחבורה
מערכת התקשורת
מערכת לחץ
מפגע סביבתי
מפגע סביבתי
מפה גיאולוגית
מפה סינופטית
מפה סינופטית
מפל מתח
מפלס המים
מפעל הידרו-חשמלי
מפעל מים אזורי
מפעלי המים
מפת טמפרטורות
מפת משקעים
מצב צבירה
מצוק
מצוק חופי
מקור אנרגיה
מקורות מים עיליים
מקצוע חופשי
מרחק הגירה
מרכז עסקים ראשי (מע"ר)
מרקם של קרקע
משאב מתכלה
משאבי טבע
משאבים
משאבים
משאבים
משאבים מתחדשים
משאבים מתכלים
משוב חיובי
משפחה חד-הורית
משפחה מורחבת
משק בית
משק חד-ענפי
משק רב-ענפי
משקעים
משרע טמפרטורות
משרעת הגאות והשפל
משרפות פסולת
מתאן
מתח פנים
מתכות
מתכות כבדות
מתכת

נ

נאו-קולוניאליזם
נאמן ניקיון
נגיף / וירוס
נגישות
נגר עילי
נגר תחתי
נהר
נובוריש
נוודות
נווה מדבר
נוטריינטים
נוסחה כימית
נזאז
נחל
נחל איתן
נחל אכזב
ניאוגן (תור גיאולוגי)
ניהול ביקוש
ניידות
נייר ערך
ניסויים בבעלי חיים
ניעות חברתית
נמל ים
נמל תעופה
נפט
נפט"א
נפט, נפט גולמי
נציבות המים
נשימה
נשירים
נתיב תחבורה ציבורית (נת"צ)

ס

סביבה
סביבה מלאכותית
סובסידיה
סוגי קמטים
סוגי שברים
סָוונָה
סוכרים
סוללות משומשות
סולם תקלות גרעיניות
סולר
סחופת
סחיפה
סחף
סחר חוץ
סטרטוספירה
סילור (תור גיאולוגי)
סימביוזה
סיסטמתיקה
סיסמוגרף
סכר
סכר אסואן
סל קליטה
סלע
סלע גבס
סלע יסוד
סלע מלח
סלע משקע
סלעי בצר
סלעי יסוד (סלעים מגמתיים)
סלעי משקע
סלעי משקע יבשתיים
סלעי משקע ימי
סלעים אוופוריטיים (סלעי התאדות)
סלעים וולקניים (סלעי פרץ)
סלעים מטמורפיים (סלעים מותמרים)
סלעים פלוטוניים (סלעי מחדר)
סמן אקלימי
סנון (גיל גיאולוגי)
סרטן
סרטן עור

ע

עבודות דחק
עומס חום
עופות חורפים
עופרת
עורף כלכלי של עיר
עידן המזוזואיקון (עידן גיאולוגי)
עידן הפליאוזואיקון (עידן גיאולוגי)
עידן הפרקמבריום (עידן גיאולוגי)
עידן הקנוזואיקון (עידן גיאולוגי)
עידן קרח
עיור
עיקרון הסופרפוזיציה
עיר
עיר בירה
עיר בתר-תעשייתית
עיר גנים
עיר חדשה
עיר מדינה
עיר מיליון
עיר ממלכה
עיר מתמחה
עיר עולם
עיר ענק
עיר פיתוח
עיר קדם-תעשייתית (מסורתית)
עיר ראשה
עיר תעשייתית
עיריית גג
עלה בשרני
עלייה
עמותה
עננות ערמתית
עננים
עסקים סיטוניים
עסקים קמעוניים
עפרה
עפרת נחושת
ערך טבע מוגן
ערך מוסף
ערפיח
ערפיח
עשבוניים, חד-שנתיים
עשן
עשפל
עשפל לונדון
עשפל פוטוכימי
עתודות נפט
עתודות נפט מוכחות
עתודות קרקע

פ

פארק תעשייתי
פדרליזם
פדרציה
פוטוסינתזה
פוטוסינתזה, הטמעה
פוליגמיה
פולימרים
פוליפים
פונדמנטליזם
פוסילים
פוספט (פוספריט)
פוריות הקרקע
פחם
פחם
פחמן
פחמן דו-חמצני
פחמן דו-חמצני
פחמן חד-חמצני
פטרודולרים
פי. סי. בי.
פיוניות
פיטופלנקטון
פיטופלנקטון
פירמידת הגילים
פיתוח בר קיימא
פיתוח על ידי סיוע עצמי
פלואור
פלואורידציה
פלורליזם פוליטי
פליאוגן (תור גיאולוגי)
פליטים
פלייסטוקן (תקופה גיאולוגית)
פלנקטון
פלסטיק / חומרים פלסטיים
פמיניזם
פסגת כדור-הארץ
פסולת
פסולת מוצקה
פסולת מוצקה
פסולת מסוכנת
פסולת רדיואקטיבית
פעילות געשית (וולקנית)
פצלי שמן
פצלים
פרוור
פריאון
פריאון / פריאונים
פריצה חשמלית
פרם (תור גיאולוגי)
פשט נחל

צ

"צבר"
צווים אישיים
צור
צור
צורות התאבנות
צלסיוס
צמח ירוק-עד
צמח עשבוני
צמח-גֵר
צמחים רב-שנתיים
צֶנַע
צפיפות האוכלוסייה
צפיפות הדיור
צריכת מים ביתית
צרכנות ירוקה
צ'רנוביל

ק

קבוצה אתנית
קבורה סניטרית (של פסולת)
קדמיום
קו גשם, קו שווה גשם
קו העוני
קו הרקיע
קו ירקון-נגב
קו סיסמי
קו פרשת מים
קו פרשת מים
קווי רוחב ממוזגים
קוורץ
קוורץ
קולחים
קולחים
קולט שמש
קומולונימבוס
קומוניזם
קַוְמִיַה
קומפוסטציה
קונגלומרט וברקציה
קונפדרציה
קיבול חום
קיבוץ
קידוח
קיטור
קימוט
קימוט ושבירה
קיפאון-עד
קיר אקוסטי
קירטון
קירטון
קליטה ישירה
קלימוגרף
קלציט
קמבריום (תור גיאולוגי)
קמר
קמר בלתי סימטרי
קנומן (גיל גיאולוגי)
קניון
קניון וירטואלי
קניון מסחרי
קפיטליזם
קרבון (תור גיאולוגי)
קרה
קרום יבשתי וקרום אוקייני
קרום כדור הארץ
קרוסין
קרחון
קרטיקון (תור גיאולוגי)
קרטיקון עליון (תור גיאולוגי)
קרטיקון תחתון (תור גיאולוגי)
קרינה
קרינה אולטרא-סגולה
קרינה אינפרא-אדומה
קרינה אלקטרומגנטית
קרינה על-סגולה
קרינה על-סגולה
קרן לשמירת ניקיון
קרן קיימת לישראל
קרסט
קרצינוגנים
קרקע
קרקע בזלת
קרקע סחף
קרקע עמוקה
קרקע רדודה
קרקעות הידרומורפיות
קשישים

ר

רביעון - קוורטר (תור גיאולוגי)
רג
רדון
רדיואקטיביות
רוח
רוח קדים (שרקיה)
רוחות מערביות
ריבוד חברתי
ריבוי טבעי
רכבת פרוורים
רכבת קלה
רכבת תחתית
רכס
רכסים מרכז אוקייניים
רמה
רמה
רמה סובטרופית
רמת החיים
רמת חובב
רמת מינוע
רמת רווחה
רמת תחלופה בין דורית
רנדזינה
רעידת אדמה (רעש אדמה)
רעלן
רעש
רפורמות קרקעיות
רקבובית
רשות הגנים הלאומיים
רשות מקומית
רשות שמורות הטבע
רשת שיווק

ש

שאיבת יתר
שביטים
שבר
שואה אקולוגית
שובר גלים
שטח בנוי
שטח השיפוט של העיר
שטח ירוק
שטח פתוח
שיטפון
שיטפון
שיכוב צולב
שימור עירוני
שימושי קרקע
שינוי אקלימי
שינוע
שיסט (ציפחה)
שיעור הילודה
שיעור הפריון
שיעור תמותה
שיקום שכונות
שירותי רווחה
שירותים
שירותים עסקיים ופיננסיים
שירותים ציבוריים
שכבת האוזון
שכונת עוני
שכונת פלישה
שכר מינימום
שלישון - טרייצר (תור גיאולוגי)
שמורת טבע
שמורת טבע
שמירת טבע
שמש
שנה שחונה
שנת בצורת
שפד"ן
שפך הנחל
שפכים
שפכים
שקע ברומטרי
שרב
שַׁריעה
שרשרת המזון

ת

תא
תא שיט
תא שמש
תאונה אקולוגית
תאונה גרעינית
תבליט
תברואה
תהליכים גיאולוגיים (תהליכים פנימיים)
תהליכים גיאומורפולוגיים (תהליכים חיצוניים)
תוחלת חיים
תוחלת חיים
תופעת המדבור
תוצר לאומי גולמי (תל"ג)
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג)
תורת תנועת הלוחות
תחבורה גלגלית
תחבורה מסילתית
תחבורה פרטית
תחבורה ציבורית
תחזית מזג האוויר
תחמוצות
תחמוצות חנקן
תחנה מטאורולוגית
תחנת כוח
תחנת כוח
תחנת כוח גרעינית
תחנת כוח הידרואלקטרית
תחנת ניטור
תחנת ניטור
תחנת ניטור איכות אוויר
תיירות
תיירות יוצאת
תיירות נכנסת, תיירות חוץ
תיירות פנים
תיעוש
תכונות פיסיקליות
תכנון משפחה
תכנון עירוני
תכנית מיתאר
תמותה
תמותת תינוקות
ת'מילה
תמיסה
תמיסה רוויה
תנאי איתור
תנאי מיקום
תעסוקה לא-פורמאלית
תעשייה
תעשייה כבדה
תעשייה כימית
תעשייה מסורתית
תעשייה עתירת הון
תעשייה עתירת ידע
תעשייה עתירת עבודה
תעשייה פטרוכימית
תפרוסת האוכלוסייה
תקופות בין-קרחוניות (אינטרגלציאל)
תקופות קרח
תקופת קרח
תקציב המדינה
תקשורת מרחוק
תרכובת
תרכובת
תרמוקלינה
תשתיות
תשתיות תחבורה ניידות
תשתיות תחבורה נייחות
תת תזונה

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית