מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגייורא (תור גיאולוגי)
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


תור בעידן המזוזואיקון.

הוא החל לפני כ-190 מיליוני שנים ונמשך עד לפני כ-136 מיליוני שנים. בישראל חשופים סלעים מתור זה: בדרום - באזור המכתשים, ובצפון - במורדות החרמון. במכתש רמון ובהר עריף חשופים סלעים וולקניים, המעידים על פעילות וולקנית בתור זה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: יורא (תור גיאולוגי)
שם  התקליטור: גיאותור : מסע למעמקי הזמן בארץ ישראל
מחברים: סביר, בילי ; הראל, יאיר
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית