מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיטורון (גיל גיאולוגי)
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


תקופה זאת החלה לפני כ-95 מיליוני שנים ונמשכה עד לפני כ-90 מיליוני שנים.

כמו סלעים מתקופת הקנומן גם סלעים מתקופה זו נפוצים מאוד בישראל, בגליל, בשומרון וביהודה, בצפון הנגב, במורדות בקע ים המלח ובאזור אילת, והם כולם סלעי משקע ימיים - גיר, דולומיט, חרסית וחוור, ואלה מעידים שהאזור היה מכוסה בים.


כדאי לקרוא גם על: קרטיקון עליון, קרטיקון, עידן המזוזואיקון


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: טורון (גיל גיאולוגי)
שם  התקליטור: גיאותור : מסע למעמקי הזמן בארץ ישראל
מחברים: סביר, בילי ; הראל, יאיר
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית