מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתכנית מיתאר
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


תכנית ארצית (תמ"א), מחוזית (תמ"מ) או מקומית, המתכננת את שימושי הקרקע העתידיים לכל שטחה של המדינה או לחלקים ממנה.

תכניות המיתאר עוסקות בשטחים הבנויים והפתוחים, במערכות התשתית, בהנחיות לבנייה ועוד.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: תכנית מיתאר
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית