הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפלורליזם פוליטי
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


השקפה הנשענת על הכרה בקיומן של דרכי מחשבה ודעות שונות, מפלגות שונות וכדומה – אלה לצד אלה.

הגישה הפלורליסטית מבקשת להעניק זכות של ביטוי וייצוג לכל מרכיבי החברה ולמנוע בלעדיות תרבותית ופוליטית של קבוצה אחת בלבד.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: פלורליזם פוליטי
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית