מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיגל קול
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


גל קול הוא הפרעה בלחץ האוויר המתפשטת בכיוון מסוים.

צלילים וקולות מתפשטים באוויר בגלים, וכאשר הם מגיעים לאוזנינו, אנו שומעים. ככל שההפרעה חזקה יותר, עצמת הקול גדולה יותר, והטווח אליו יגיע הקול - גדול יותר. מהירות הקול בגובה פני הים היא 330 מטרים בשנייה.מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: גל קול
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית