מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחקלאות מודרנית
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


חקלאות המבוססת על מיכון, ידע מקצועי, שימוש בדשנים מלאכותיים ובחומרי הדברה ועוד.

כמות היבולים המתקבלת מכל יחידת שטח היא גדולה, ומיועדת בעיקר לשיווק. החקלאות המודרנית רווחת במדינות המפותחות של העולם.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: חקלאות מודרנית
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית