מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאזור שוליים
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


כל אחד מהאזורים שאינם נכללים בתחום הגלעין הראשי או בתחום גלעיני המשנה של המדינה.

אזורי השוליים הם דלילי-אוכלוסייה, והיקף הפעילות הכלכלית, הפוליטית והתרבותית המתרחשת בהם הוא קטן.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: אזור שוליים
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית