מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגייצרנות ראשונית
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


כמות החומר האורגני המיוצר בתהליך הפוטוסינתזה על ידי יצורים בטבע (בעיקר אצות וצמחים).


בתהליך זה הופכים היצורים חומרים אנאורגניים כמו, למשל, מים ופחמן דו-חמצני לחומרים אורגניים כמו סוכרים. בשונית האלמוגים, למשל, נעשה חלק גדול מן היצרנות הראשונית על ידי האצות השיתופיות החיות ברקמת האלמוגים.מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: יצרנות ראשונית
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית