מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיפיטופלנקטון
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


הפיטופלנקטון הוא הפלנקטון הצמחי המצוי במי האוקיינוסים והאגמים.

הוא כולל בעיקר אצות זעירות המרחפות במים ומבצעות תהליך פוטוסינתזה. עם אצות הפלנקטון העיקריות במי האוקיינוסים והאגמים נמנות אצות חד-תאיות הנקראות צורניות. הפיטופלנקטון הוא הנדבך הראשון בשרשרת המזון, ויש לו תפקיד עיקרי בייצור הראשוני.מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: פיטופלנקטון
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית