הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחומר תשמורת
מחברת: אופירה גל


חומר עשיר באנרגיה, שנאגר בתאים של יצורים חיים, ומשמש כמאגר המנוצל בשלב מאוחר יותר.

לדוגמה: עמילן הוא חומר התשמורת העיקרי בצמחים; שומן הוא אחד מחומרי התשמורת בבעלי-חיים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: חומר תשמורת
שם  התקליטור: אל הנגב
מחברת: גל, אופירה
עורכת התקליטור: דיצ'ק, דגנית
תאריך: 1998
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. סביבת הלמידה אל הנגב היא פרי שיתוף פעולה בין מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לבין אלבטרוס- צילום אוויר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית