מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגימהירות נפילה
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


עצמים בנפילה חופשית מאיצים את נפילתם בשיעור קבוע, ולכן מהירות נפילתם גוברת והולכת.

אולם מהירות הנפילה של טיפות וגבישי קרח באטמוספרה היא סופית. הדבר נגרם בשל התנגדות האוויר, הבולמת את החלקיקים ומאזנת את נפילתם. מהירות הנפילה של ברד, שלג או גשם תלויה במסה שלהם ובצורתם, וכן בתנאי הסביבה. כך, לדוגמה, אבן ברד כדורית תיפול מהר יותר מפתית שלג דמוי כוכב.מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: מהירות נפילה
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית