הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
סלעי משקע יבשתיים
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


סלעים ששקעו על היבשה.

החומר היוצר סלעים אלה הוא תוצאה של בליה: מים, רוחות, הפרשי טמפרטורות גורמים לפירוק הסלעים, להובלתם ולשחיקתם עד שהם מתפרקים לגרגירים בגדלים שונים. חומרים בלויים אלה מובלים על-ידי מים ועל-ידי רוחות אל המקומות הנמוכים. שם הם מצטברים ומתלכדים לסלע. סלעי המשקע היבשתיים הנפוצים הם אבני חול, קונגלומרטים וכורכר.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: סלעי משקע יבשתיים
שם  התקליטור: גיאותור : מסע למעמקי הזמן בארץ ישראל
מחברים: סביר, בילי ; הראל, יאיר
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הערות לפריט זה: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד''ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית