מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיהפחתה והתנגשות בין לוחות
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


כאשר חלקו האוקייני (הצפוף והדק) של לוח מופחת מתחת ללוח יבשתי (העבה והפחות צפוף), נוצר אזור עמוק מאוד. החיכוך בין הלוחות יוצר רעידות אדמה והתפרצויות געשיות רבות. כאשר ללוח המופחת (הנוחת מתחת ללוח היבשתי) יש חלק יבשתי, יכול להיווצר מצב הגורם להתקרבות שני חלקי הלוחות היבשתיים עד להתנגשות. כך נוצרו שרשרות ההרים הגדולות בעולם. דוגמה: הפחתת הלוח האוקייני מתחת ללוח האסייני גרמה להתקרבות תת היבשת ההודית אל אסיה, עד להתנגשות. התנגשות רבת עוצמה זו יצרה את רכס ההימליה.

כאשר חלקו האוקייני (הצפוף והדק) של לוח מופחת מתחת ללוח יבשתי (העבה והפחות צפוף), נוצר אזור עמוק מאוד. החיכוך בין הלוחות יוצר רעידות אדמה והתפרצויות געשיות רבות. כאשר ללוח המופחת (הנוחת מתחת ללוח היבשתי) יש חלק יבשתי, יכול להיווצר מצב הגורם להתקרבות שני חלקי הלוחות היבשתיים עד להתנגשות. כך נוצרו שרשרות ההרים הגדולות בעולם. דוגמה: הפחתת הלוח האוקייני מתחת ללוח האסייני גרמה להתקרבות תת היבשת ההודית אל אסיה, עד להתנגשות. התנגשות רבת עוצמה זו יצרה את רכס ההימליה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: הפחתה והתנגשות בין לוחות
שם  התקליטור: גיאותור : מסע למעמקי הזמן בארץ ישראל
מחברים: סביר, בילי ; הראל, יאיר
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית