מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חוק האחידות
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


חוק זה טוען שאותם תהליכים יצרו את אותם התוצרים גם בעבר וגם בימינו. לכן ניתן ללמוד מתצפיות הנערכות היום על תהליכים גיאולוגיים שונים (כמו למשל, תהליכי בליה, רעידות אדמה ועוד) ולהסיק מהם על תהליכים זהים שהתרחשו בעבר הגיאולוגי. במלים אחרות: "ההווה הוא המפתח לעבר".

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: חוק האחידות
שם  התקליטור: גיאותור : מסע למעמקי הזמן בארץ ישראל
מחברים: סביר, בילי ; הראל, יאיר
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית