מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגישינוי אקלימי
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


שינוי בתנאי האקלים באזור גיאוגרפי מסוים, המתבטאים בשינויים בטמפרטורה ובמשקעים ביחס לגדלים הממוצעים לאותו אזור.

שינוי אקלימי הוא תהליך אטי, היכול להיגרם בשל תהליכים טבעיים (כגון, עידני הקרח) או בשל השפעת האדם (כגון, מדבור עקב רעיית יתר).מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: שינוי אקלימי
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית