הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיבזלת
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


בזלת הוא סלע ממוצא מגמתי, הנוצר כתוצאה מהתפרצות וולקנית של מגמה אל פני השטח והתקררותה המהירה.

הבזלת כהה בדרך-כלל אך מראה הסלע עשוי לעתים צפוף ולעתים נקבובי - תוצאה של כמות גדולה של בועות גז שנלכדו בו תוך כדי התגבשותו המהירה. בזלת מצויה בארץ בגולן, בגליל המזרחי, במכתש רמון ובכרמל.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: בזלת
שם  התקליטור: גיאותור : מסע למעמקי הזמן בארץ ישראל
מחברים: סביר, בילי ; הראל, יאיר
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הערות לפריט זה: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית