הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקפיטליזם
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


שיטה כלכלית-חברתית המבוססת על הבעלות הפרטית, היוזמה החופשית והרווחיות.

כל אדם או קבוצת אנשים חופשיים לנצל את ההון (הוא ה"קפיטל") שברשותם כדי להפיק ממנו רווח בתנאי תחרות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: קפיטליזם
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית