הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיעידן הפליאוזואיקון (עידן גיאולוגי)
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


עידן החיים הקדום, מלפני 570 מיליוני שנים ועד לפני 250 מיליוני שנים.

בעידן זה נכללים התורים: קמבריום, אורדוביק, סילור, דיבון, קרבון, פרם.


כדאי לקרוא על: יחידות הזמן הגיאולוגי, עידן הפרקמבריום, עידן המזוזואיקון, עידן הקנוזואיקון


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: עידן הפליאוזואיקון (עידן גיאולוגי)
שם  התקליטור: גיאותור : מסע למעמקי הזמן בארץ ישראל
מחברים: סביר, בילי ; הראל, יאיר
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית