הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיהתעבות
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


תהליך של שינוי מצב הצבירה של חומר מגז לנוזל.

זהו התהליך המתרחש בעת היווצרות עננים: אדי מים מתעבים והופכים לטיפונות ענן זעירות. התהליך כרוך בנוכחותם של גרעיני התעבות, אולם בתנאים מסוימים יכולה להתרחש התעבות גם בלעדיהם. ההתעבות מלווה בשחרור אנרגיית חום. (זוהי בדיוק אותה אנרגיה שהושקעה בתהליך ההפוך - ההתאדות.) לכן, הטמפרטורה בתוך עננים חמה מזו שבאוויר בסביבתם, והדבר מאפשר להם להיות "קלים" יותר, לרחף ולהתפתח כלפי מעלה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: התעבות
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית