הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיאורתוקלז (קבוצת פצלת השדה)
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


המינרל אורתוקלז נמנה על קבוצה של מינרלים בעלי הרכב דומה, הנקראת קבוצת פצלת השדה.

המינרלים מקבוצה זו מורכבים מצורן, אלומיניום, נתרן, אשלגן וסידן, והם מצויים בגרניט ובבזלת.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: אורתוקלז (קבוצת פצלת השדה)
שם  התקליטור: גיאותור : מסע למעמקי הזמן בארץ ישראל
מחברים: סביר, בילי ; הראל, יאיר
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הערות לפריט זה: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית