מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמים נחותים
מחברת: אופירה גל


מים נחותים הם מים שאיכותם ירודה.

מקורותיהם של המים הנחותים הם מי קולחין, מים מליחים, או מי שיטפונות. מים נחותים משמשים להשקיה בחקלאות ולקירור בתעשייה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: מים נחותים
שם  התקליטור: אל הנגב
מחברת: גל, אופירה
עורכת התקליטור: דיצ'ק, דגנית
תאריך: 1998
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. סביבת הלמידה אל הנגב היא פרי שיתוף פעולה בין מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לבין אלבטרוס- צילום אוויר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית