מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפוספט (פוספריט)
מחברת: אופירה גל


סלע משקע ימי בעל ערך כלכלי רב, שניתן לייצר ממנו דשנים עשירים בזרחן.

כיצד נוצר סלע הפוספט בנגב? לפני מיליוני שנים כיסה את האזור ים רדוד. חוקרים מניחים שהים הכיל כמות רבה יחסית של חומרי מזון וזרחן, ובעלי-החיים שהתקיימו בו, שגם בגופם מצוי זרחן בעצמות, בשיניים וברקמות שונות - התרבו באופן ניכר. שלדי בעלי-החיים שקעו בקרקעית הים, התערבבו במשקעים אחרים שהיו על הקרקעית והתמצקו לסלעים - סלעי פוספריט עשירים בזרחן.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: פוספט (פוספריט)
שם  התקליטור: אל הנגב
מחברת: גל, אופירה
עורכת התקליטור: דיצ'ק, דגנית
תאריך: 1998
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. סביבת הלמידה אל הנגב היא פרי שיתוף פעולה בין מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לבין אלבטרוס- צילום אוויר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית