מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמודל התמורה הדמוגרפית
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


דגם המתאר 4 שלבי שינוי בשיעורי הילודה, התמותה והריבוי הטבעי, המתרחשים במדינות שונות לאורך זמן.

הדגם מבוסס על הניסיון שנצבר במדינות המפותחות, ומתאר את המעבר שחל בהן משיעורי ילודה ותמותה גבוהים בעבר, לשיעורי ילודה ותמותה נמוכים כיום.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: מודל התמורה הדמוגרפית
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית