מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי



תרמוקלינה
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


שכבת המים המפרידה בין מים חמים ודלים בחומרי מזון בפני המים ובין מי עומק קרים ועשירים בחומרי מזון.

עומקה של התרמוקלינה אינו קבוע, והוא משתנה בהתאם למידת הערבול של המים. התרמוקלינה יכולה להימצא סמוך לפני המים או בעומק של כמה מאות מטרים. שינויי הטמפרטורה הנמדדים במורד התרמוקלינה הם מהירים ביותר.



מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: תרמוקלינה
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית