מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמי שיטפונות
מחברת: אופירה גל


מי שיטפונות הם המים הזורמים באפיק נחל בזמן שיטפון.

את מי השטפונות אוגרים באמצעות סכרים שמקימים לרוחב אפיק הנחל. בנגב ישנם מספר מאגרים כאלה. הגדולים שבהם נמצאים לאורך נחל הבשור. מי שיטפונות הם מים נחותים, והם מנוצלים בעיקר לצורכי חקלאות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: מי שיטפונות
שם  התקליטור: אל הנגב
מחברת: גל, אופירה
עורכת התקליטור: דיצ'ק, דגנית
תאריך: 1998
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. סביבת הלמידה אל הנגב היא פרי שיתוף פעולה בין מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לבין אלבטרוס- צילום אוויר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית