מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגימטען חשמלי
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


גודל פיסיקלי יסודי המאפיין את החומר.

המטען החשמלי הבודד הוא זעיר ביותר, ויכול להיות חיובי או שלילי. מטענים בעלי סימנים זהים דוחים זה את זה, בעוד שמטענים בעלי מטען הפוך נמשכים זה לזה. האלקטרון הוא נושא המטען החשמלי היסודי, וסימנו שלילי. לתנועה של אלקטרונים בחומר אנו קוראים "זרם חשמלי".


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: מטען חשמלי
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית