מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהלוח הערבי-נובי
מחברת: אופירה גל


לוח יבשתי רחב המשתרע משני עברי ים סוף וקצהו הצפוני מגיע לאזור אילת, עד תמנע. הלוח בנוי בעיקר מסלעי יסוד.

במהלך ההיסטוריה הגיאולוגית של ישראל השפיעה נוכחותו של לוח זה השפעה מכרעת על אופיים ועוביים של סלעי הארץ: כאשר שקע הלוח, הציפו מי הים את חלקיו הצפוניים והשקיעו תחתם סלעי משקע ימיים, וכאשר התרומם הלוח - נחשפו סלעיו וסלעי המשקע ששקעו עליו קודם לכן. כתוצאה מהחשיפה עברו סלעים אלה תהליך בליה, שבסופו שקעו במקומם סלעים חדשים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: הלוח הערבי-נובי
שם  התקליטור: אל הנגב
מחברת: גל, אופירה
עורכת התקליטור: דיצ'ק, דגנית
תאריך: 1998
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. סביבת הלמידה אל הנגב היא פרי שיתוף פעולה בין מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לבין אלבטרוס- צילום אוויר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית