מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמאזן מסחרי
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


הפעילות המסחרית שהמדינה מנהלת עם מדינות אחרות.

אם יש עודף יבוא של סחורות ושירותים לעומת יצוא של סחורות ושירותים – יש גירעון מסחרי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: מאזן מסחרי
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית