מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתרפורמות קרקעיות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


שינויים בבעלות על הקרקע, שבמסגרתם קרקעות שהיו שייכות בעבר לבעלי אחוזות גדולות מחולקות לאיכרים חסרי קרקעות.

(בלועזית: רפורמות אגרריות)


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: רפורמות קרקעיות
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית