הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיקווי רוחב ממוזגים
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


מונח אקלימי המתייחס לקווי הרוחב 30-65 מצפון לקו-המשווה ומדרום לו.

אזורים אלה מאופיינים בשינויים גדולים במזג האוויר השורר בעונות השנה השונות. מזג האוויר בקווי הרוחב הממוזגים נקבע על ידי מערכות מזג אוויר (שקעים ורמות) הנעות ממערב למזרח.מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: קווי רוחב ממוזגים
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית