הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיסלעי משקע ימי
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


סלעים ששקעו בים.

סלעי משקע ימיים ביוגניים (שמוצאם מחומר מן החי) מורכבים משלדים ומחלקי קונכיות של בעלי-חיים ימיים שמתו. החומר הגירני, שהרכיב את השלדים ואת הקונכיות, שוקע על הקרקעית, מצטבר ומתהדק, מתלכד והופך לסלע. במקרים רבים ניתן להבחין במאובנים המרכיבים את סלעי הגיר. לא כל סלעי המשקע הימיים מוצאם מן החי. יש ביניהם סלעים, כמו חרסיות ופצלים, שנוצרים בעיקר מחומרי סחף שהגיעו אל הים. סלעי המשקע הימיים הם: גיר, דולומיט, קירטון, צור, חוור, חרסית ופצלים.
סוג אחר של סלעי משקע ימיים הם סלעים שנוצרו כתוצאה מהתאדות מי ים. המלחים שהיו במים מתגבשים ומצטברים על הקרקעית. המלח והגבס הם הנפוצים בסלעים אלה, הקרויים סלעי אידוי או סלעים אוופוריטיים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: סלעי משקע ימי
שם  התקליטור: גיאותור : מסע למעמקי הזמן בארץ ישראל
מחברים: סביר, בילי ; הראל, יאיר
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הערות לפריט זה: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד''ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית