הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגימינרל
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


חומר טבעי מוצק, אחיד בהרכבו.

כל מינרל מורכב מיסוד או מתרכובת של יסודות אחדים. היסודות מסודרים בגבישים בעלי סידור פנימי קבוע. מספר המינרלים המצוי בסלעי כדור-הארץ הוא גדול, אך מספר המינרלים הנפוצים קטן למדי.
המינרלים הראשיים, הנפוצים ביותר, מכונים מינרלים יוצרי סלעים והם אלה המרכיבים את הסלעים הנפוצים בקרום כדור-הארץ. ישנם מינרלים, שלהם חשיבות כלכלית גדולה וביניהם קבוצה מיוחדת של מינרלים המכונים "אבני חן".


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: מינרל
שם  התקליטור: גיאותור : מסע למעמקי הזמן בארץ ישראל
מחברים: סביר, בילי ; הראל, יאיר
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הערות לפריט זה: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד''ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית