הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיגומחות אקולוגיות
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


הגומחה האקולוגית מהווה מכלול של תנאי סביבה שיצור חי יכול להתקיים בהם, והיא מאפיינת את מקומו המיוחד של היצור בבית הגידול.

 בשונית האלמוגים ישנן גומחות אקולוגיות רבות, וכל אחת מתאפיינת במערכת תנאים שונה של עומק מים, של טמפרטורה, של זרימת מים, של אור וכדומה.מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: גומחות אקולוגיות
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית