הסדרי נגישות
אאחר מאוראנרגיה
מחברת: חגית מאור


הכושר לביצוע עבודה, שניתן למדידה כמותית.

מקורה של האנרגיה בחומר; כל חומר מורכב מאטומים וכל אטום מכיל אנרגיה.

כמות האנרגיה בעולם נשמרת: אין היא יכולה להיווצר מעצמה או לכלות את עצמה, אבל האנרגיה יכולה לשנות צורה, למשל: מאנרגיה כימית (של פחם) לאנרגיה חשמלית; מאנרגיה סולארית (של השמש) לאנרגיית חום.

מקורות האנרגיה העיקריים בעולם הם: דלק פוסילי (נפט, פחם, גז טבעי), אנרגיה-הידרואלקטרית (מופקת ממים נופלים), אנרגיה-גרעינית, אנרגיה –סולארית ואנרגיית-רוח (ראה/י להלן).

מבדילים בין שני סוגים של אנרגיה על פי מקורה:
* אנרגיה מתכלה - אנרגיה שהמקור להפקתה מצוי בכמות מסוימת ועלול להיגמר. למשל : פחם, נפט.
* א נ ר ג י ה בלתי מתכלה - אנרגיה שהמקור להפקתה אינסופי: שמש, רוח, מים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: אנרגיה
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית