מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיגלים סיסמיים
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


הגלים המשתחררים ברעידת האדמה הם משלושה סוגים:

רעידת אדמה - גלים ראשוניים

הגלים הראשונים המשתחררים נקראים גלי P (גלים ראשוניים). התנועה שלהם היא תנועת לחיצה אורכית כמו תנועה של קפיץ.

רעידת אדמה - גלים שניוניים

הגלים הבאים כעבור שניות נקראים גלי S (גלים שניוניים). אלה הם גלי גזירה והם נעים כמו חבל שמטלטלים אותו.

רעידת אדמה - גלי שטח

אחרונים להגיע הם גלי שטח המעלים ומורידים את פני האדמה. גלים אלה הם הגורמים העיקריים למרבית הנזקים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: גלים סיסמיים
שם  התקליטור: גיאותור : מסע למעמקי הזמן בארץ ישראל
מחברים: סביר, בילי ; הראל, יאיר
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית