מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתריבוד חברתי
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


מיקומם של יחידים ושל קבוצות בשלבים השונים של הסולם ההיררכי החברתי.

הריבוד החברתי נקבע על פי אמות מידה שונות, ובהן מעמד חברתי, מצב כלכלי, השכלה והשתייכות לקבוצה אתנית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: ריבוד חברתי
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית