הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבירוא
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


כריתה או שריפה של עצי יער במטרה לפנות שטחי קרקע לחקלאות ולמרעה, לאפשר הפקת מחצבים המצויים בשטח היער, ולנצל עצי יער כחומר גלם לתעשייה ולבניין ועוד.

בירוא יערות מתבצע כיום בהיקף נרחב במקומות רבים בעולם.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: בירוא
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית