הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגירעידת אדמה (רעש אדמה)
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


תנודות של סלעים ושל אדמה כתוצאה מכוחות הפועלים במעמקי האדמה ומשחררים במהירות אנרגיה רבה.

האנרגיה משתחררת כתוצאה מתנועה של גושי סלעים זה לצד זה לאורך שברים. התנועה יכולה להימשך זמן מה מבלי לשחרר אנרגיה, אך בנקודה מסוימת האנרגיה משתחררת בפתאומיות ובעוצמה רבה.
המקום שהאנרגיה משתחררת בו, נקרא: מוקד.
רעידות האדמה מתרחשות באזורים מסוימים בעולם, שבהם יש מפגש בין הלוחות השונים המרכיבים את קרום כדור-הארץ.
מן המוקד מתפשטים גלים לכל עבר. מבחינים בשלושה סוגי גלים: גלים ראשוניים (גלי P), גלים שניוניים (גלי S) וגלים היקפיים או גלי שטח. עוצמת הרעידה נמדדת באמצעות הסיסמוגרף. סיסמולוגיה היא הענף בגיאולוגיה העוסק בחקר רעידות האדמה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: רעידת אדמה (רעש אדמה)
שם  התקליטור: גיאותור : מסע למעמקי הזמן בארץ ישראל
מחברים: סביר, בילי ; הראל, יאיר
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הערות לפריט זה: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית