הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבליה מכנית
מחברת: אופירה גל


אחת הדרכים שבהן מתרחשת בליית הסלעים. בבליה מסוג זה הסלע מתפרק פירוק מכני-פיסיקלי (הוא משנה את צורתו אך לא את הרכבו).

הסלעים מתפרקים לחלקים קטנים בשל היסדקות הנובעת מחילופי חום וקור או שהם נשחקים ומתפרקים במהלך הסעתם ממקום למקום באמצעות כח זרימת מים או נשיבת הרוח.
בנגב המדברי בולטת הבליה המכנית בעיקר בגלל השיטפונות הנפוצים באזור ובגלל הבדלי הטמפרטורות הגדולים - בין היום ללילה ובין הקיץ לחורף - המאפיינים את האזור המדברי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: בליה מכנית
שם  התקליטור: אל הנגב
מחברת: גל, אופירה
עורכת התקליטור: דיצ'ק, דגנית
תאריך: 1998
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. סביבת הלמידה אל הנגב היא פרי שיתוף פעולה בין מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לבין אלבטרוס- צילום אוויר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית