הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיבעלי-חיים מושבתיים
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


בקבוצות בעלי חיים רבות קיימות צורות חיים הנקראות מושבות. 


בתוך מושבה אחת ישנם פרטים רבים הזהים זה לזה. המושבה עצמה מתפקדת כיחידה ביולוגית אחת, ובין הפרטים שבה יש קשר ומעבר מידע. אלמוגים הם דוגמה לקבוצה, שהחיים במושבות היא צורת החיים השלטת בה. בכל מושבה ישנן יחידות הנקראות פוליפים. לעומת זאת, קיימים גם אלמוגים "בודדים" שכל בעל החיים בהם הוא פוליפ אחד בלבד.מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: בעלי-חיים מושבתיים
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית