מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמגלופוליס
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


רצף עירוני ענק הנוצר כתוצאה מהתחברותן של כמה מטרופולינים זו לזו.

לדוגמה: בצפון-מזרח ארצות הברית, האזור שבין בוסטון בצפון לבין וושינגטון בדרום מהווה מגלופוליס.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: מגלופוליס
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית