הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמהגרים-עובדים
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


אנשים המהגרים למדינות אחרות לצרכי עבודה.

מרביתם אנשים צעירים חסרי מקצוע ולא-מיומנים, המכונים במדינות היעד "עובדים-זרים" או "עובדים-אורחים".


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: מהגרים-עובדים
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית