מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיכוחות הפועלים על הסלעים
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


כוחות הפועלים על סלעים: לחץ אופקי - קימוט, לחץ אופקי - שבירה, מתח אופקי, דחיפה אנכית, שבר תזוזה אופקי.

לחץ אופקי - קימוט: לחץ משני צדי השכבות גורם לקימוטן.

לחץ אופקי - שבירה: לחץ אופקי משני צדי השכבות הגורם לשבירתן.

מתח אופקי: מתיחה משני צדי השכבות גורם לשבירתן.

דחיפה אנכית: דחיפה אנכית מתוך כדור הארץ גורמת לקימוט השכבות ולעתים לשבירתן.

שבר תזוזה אופקי: שבר שבו חלה תזוזה אופקית משני עברי מישור השבר.


לחץ אופקי - שבירה


לחץ אופקי - קימוט


מתח אופקי


דחיפה אנכית

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: כוחות הפועלים על הסלעים
שם  התקליטור: גיאותור : מסע למעמקי הזמן בארץ ישראל
מחברים: סביר, בילי ; הראל, יאיר
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית