מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתחנת ניטור
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


תחנה שבה מצויים מכשירי מדידה ובאמצעותם בודקים מהי רמת המזהמים השונים: זיהום אוויר, מים, קרינה רדיואקטיבית וכדומה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: תחנת ניטור
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית