הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאיכות סביבה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


מכלול התנאים הסביבתיים שבני האדם חיים בהם: איכות האוויר והמים, רמת הנקיון, הימצאותם של שטחים פתוחים וירוקים, עוצמת הרעש ועוד.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: איכות סביבה
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית