מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנאו-קולוניאליזם
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


מצב שבו גורם זר מתערב ומשפיע בעניינים הכלכליים והפוליטיים של מדינה, לפעמים למורת רוחה של אוכלוסיית המדינה.

המצב הזה מתרחש לעיתים במדינות שהיו בעבר מושבות (קולוניות) אך גם במדינות אחרות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: נאו-קולוניאליזם
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית