מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיקרטיקון עליון (תור גיאולוגי)
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


החלק השני בתור הקרטיקון.  

הוא החל לפני כ-100 מיליוני שנים ונמשך עד לפני כ-65 מיליוני שנים. לפני 65 מיליוני שנים חל על פני כדור-הארץ שינוי קיצוני, המוכר לנו בעיקר בזכות העובדה שהדינוזאורים נכחדו אז. שינוי קיצוני זה גרם לחוקרים לקבוע את סיום עידן המזוזואיקון ותחילת עדין חדש - עידן הקנוזואיקון.
מרבית הסלעים המרכיבים את האזור ההררי של ישראל, את צפון הנגב ואזורים נוספים במורדות בקע ים המלח, הם מתקופה זו.
את הקרטיקון העליון נוהגים לחלק לשלוש תקופות: קנומן, טורון וסנון.

כדאי לקרוא על קרטיקון תחתון


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: קרטיקון עליון (תור גיאולוגי)
שם  התקליטור: גיאותור : מסע למעמקי הזמן בארץ ישראל
מחברים: סביר, בילי ; הראל, יאיר
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית