מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיקרטיקון תחתון (תור גיאולוגי)
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


החלק הראשון בתור הקרטיקון.

הוא החל לפני כ-136 ונמשך עד לפני כ-100 מיליוני שנים. בישראל חשופים סלעים מתקופה זו בעיקר בנגב הצפוני והדרומי וכן בהרי יהודה, בגליל בחרמון ובאזור קרית שמונה, רובם אבני חול. אבני החול מעידות על סביבת השקעה יבשתית. מספר פלישות קצרות של הים הותירו מספר שכבות של גיר ושל חוור בצפון הנגב. בחרמון חשופים סלעי משקע ימיים, המעידים שהים הציף שטחים מצפון. בבסיס מכלול הסלעים מצוי קונגלומרט ומעליו בכמה מקומות - בזלת.

כדאי לקרוא על הקרטיקון העליון ועל עידן המזוזואיקון


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: קרטיקון תחתון (תור גיאולוגי)
שם  התקליטור: גיאותור : מסע למעמקי הזמן בארץ ישראל
מחברים: סביר, בילי ; הראל, יאיר
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית