הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוכלוסייה צעירה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


אוכלוסייה שבה חלקה של קבוצת הילדים (0-14) גדול במיוחד.

אוכלוסיות צעירות אופייניות למדינות המתפתחות, שבהן שיעורי הילודה גבוהים ותוחלת החיים נמוכה יחסית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: אוכלוסייה צעירה
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית